Klimaatverandering

We kunnen er niet omheen: het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt, er zijn meer extremen in temperatuur, neerslag en wind. Ontwikkelingen die vragen om visie én om het tijdig nemen van maatregelen in de buitenruimte. GKB helpt u graag.

Bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte kijkt GKB altijd naar de mogelijkheden om duurzaam te werken bij de inzet van mensen, middelen en materialen. Vanuit onze visie dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Tegelijk is het zaak dat we anticiperen op de gebeurtenissen. Dat we de juiste maatregelen treffen. En die maken we graag concreet. Als het gaat om waterberging bijvoorbeeld, zullen we bij het ontwerp en de inrichting van cultuurtechnische projecten rekening houden met extra waterafvoer. Het is belangrijk dat uw infrastructuur veilig en toegankelijk blijft bij hoosbuien of perioden met langdurige regenval. Maar perioden van droogte vragen om maatregelen (bijvoorbeeld bewatering van beplanting) die in ontwerpen en onderhoudsplannen geïntegreerd worden.

Zo werken we bij GKB op twee fronten: zo duurzaam mogelijk werken om de impact te beperken en zo goed mogelijk anticiperen op wat er verandert.

Meer informatie?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Dirk Baron

Projectleider

0180-64 29 20
dirk@gkbgroep.nl