Aanleg Natte Ecologische Zone Oude Spui in Hoek van Holland

Baggerwerken Cultuurwerken en parken Hoek van Holland Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Zuid Hollands Landschap e.a. 2022-2023

Het gebied Oranjebonnen in Hoek van Holland wordt omgevormd tot een gebied waar natuur, recreatie, landbouw en duurzaamheid samenkomen. Er komt ongeveer 130 hectare nieuwe natuur met ruimte voor natuurbegraven en nieuwe wandel- en fietsroutes.

In opdracht van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en grondeigenaren Zuid Hollands Landschap werkt GKB in dit gebied aan de aanleg van een Natte Ecologische Zone (NEZ). Zo wordt er voldoende waternatuur, een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit gerealiseerd in het gebied.  Momenteel zijn we bezig met de aanleg van een NEZ tussen de N223 in Hoek van Holland, de Polderhaakweg en de Spuidijk in Maasdijk.

20.000 m² Natte Ecologische Zone in nieuwe waternatuur Oude Spui

 In totaal wordt in dit project een oppervlakte van ongeveer 20.000 m² Natte Ecologische Zone gerealiseerd. Door het graven van de Natte Ecologische Zone ontstaat 16.000 m² extra oppervlakte voor water wat voor betere waterberging in het gebied zorgt.

Locaties NEZ Oude Spui (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)

De kleigrond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden wordt gebruikt voor het in ere herstellen van een historische dijk (Spuidijk). Dat is een wens van de gemeente Rotterdam en geeft invulling aan de historische waarde. De dijk zal worden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Zo ontstaat een geschikte leefomgeving voor diverse soorten vlinders, bijen en andere insectensoorten.

Ook wordt een dijkje rondom het park aangelegd. Dit dijkje krijgt de functie van recreatief wandelpad.

Uitgevoerde werkzaamheden door GKB

GKB heeft de bodemsanering is afgerond; waaronder asbestverontreiniging. Daarnaast zijn ook de nieuwe sloten gegraven en zijn de huidige oevers in de juiste vorm gebracht. Hiermee zijn alle bagger- en saneringswerkzaamheden voltooid en is het grondwerk afgerond.

De vrijgekomen grond is verwerkt in een ander project van de gemeente Rotterdam, namelijk het Zonnepark Oranjeheuvel, één van de grootste zonneparken van Nederland . We hebben de vrijkomende grond inmiddels volledig verwerkt voor het Zonnepark.

 

Planning voorjaar 2023

Nu het grondwerk is voltooid kan in het voorjaar van 2023 worden gestart met het aanplanten van de NEZ oevers. Om de jonge planten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels zal er een vraatbescherming worden aangebracht.

Voorbeeld vraatbescherming eerder project Coldenhovelaan in gemeente Maasdijk

 

Volg GKB groep op Linkedin om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Voor meer informatie over het project klik hier.