Certificaten

GKB gelooft in duurzaam ondernemen en een goede samenwerking met zowel opdrachtgevers als medewerkers en luistert dan ook goed naar de wensen van alle partijen. Zo ontstaat een langdurige en vertrouwde samenwerking, waarbij we de effecten van onze activiteiten op het milieu zo laag mogelijk proberen te houden.

Daarnaast is ons KVGM-systeem en -handboek gericht op het leveren van een bijdrage aan de (verdere) verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Daarbij maken wij gebruik van:

BREEAM OUTSTANDING

Dat is de omschrijving die bij BREEAM-NL niveau 5 hoort. Het nieuwe pand, dat we in prachtige samenwerking met een grote groep in- en externe professionals hebben gerealiseerd, heeft die kwalificatie gekregen.Daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee.
Meer over BREEAM

NL Greenlabel

Door middel van het NL Greenlabel kunnen ondernemers en organisaties de duurzaamheid van hun buitenruimte en producten laten beoordelen én aantonen. Een methodiek die GKB omarmt. We geven graag inzicht in de mate van duurzaamheid van producten, materialen, planten of gebieden. Daarom zijn we partner van NL Greenlabel en voeren we het Gebiedslabel Buitenruimte voor de bedrijfsomgeving van het nieuwe pand van GKB Machines. Daarnaast draagt ons innovatieve E-Grass het Productlabel van NL Greenlabel.
Meer over NL-Greenlabel

Groenkeur

Certificaat Groenkeur Boomverzorging
Certificaat Groenkeur Groenvoorziening

Management

Certificaat ISO9001
Certificaat ISO14001
Certificaat EN1090

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Certificaat CO2 prestatieladder
Certificaat MVO prestatieladder
Certificaat PSO ladder
Certificaat BRL 9334 Straatwerk

Grond

Certificaat BRL7000
Certificaat BRL9335
Certificaat BRL9341
Certificaat RAG Landscpaing

Veiligheid

Met behulp van de Safety Culture Ladder beïnvloeden we de veiligheidscultuur binnen GKB op een positieve manier.
We stimuleren onze medewerkers vooral om (nog) bewust(er) om te gaan met veiligheid en gezondheid om zo het aantal onveilige situaties (en daarmee het aantal ongevallen) terug te dringen.
Met deze certificering willen we laten zien dat we het bewust veilig werken bij GKB serieus nemen, iedere dag weer.
Certificaat Safety Culture Ladder – trede 3
Certificaat VCA**

Privacyverklaring inzake AVG

Privacyverklaring

Voorwaarden

Algemene B2B-voorwaarden VHG