Duurzaamheid

Prestatieladder

GKB heeft in juli 2015 het certificaat voor de CO2 prestatieladder niveau 5 behaald. Om het CO2 reductiebeleid en de invulling daarvan zowel intern als extern transparant te communiceren treft u op deze pagina diverse links en relevante documenten.

Inzicht

CO2 footprint 2017
CO2 footprint 2016
CO2 footprint 2015

Certificaat

CO2 prestatieladder

Reductie

Energie Reductie Actieplan 2018

Transparantie

Communicatieplan

Communicatie

Nieuwsbrief 2017
Nieuwsbrief 2016
Nieuwsbrief 2015

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 2018 - Q2
Voortgangsrapportage 2018 - Q1
Voortgangsrapportage 2017
Voortgangsrapportage 2017 - Q3
Voortgangsrapportage 2017 - Q2
Voortgangsrapportage 2017 - Q1

Participatie

Samen Bereikbaar
Bewust omgaan met energie
Duurzaamheidskring Barendrecht
Sectorinitiatief ‘bewust en verantwoord energiegebruik’

Ketenanalyses scope

Ketenanalyse walbeschoeiing
Review LCA walbeschoeiing
Ketenanalyse zandbak reiniging