Waterberging

Het staat buiten kijf: we krijgen in toenemende mate te maken met wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering. Dat vraagt om doordachte cultuurtechnische keuzes om de waterberging te garanderen. GKB helpt u daar graag bij.

Hoosbuien die een enorme piek in de waterafvoer veroorzaken. Ze zijn het bekende verschijnsel waarmee de klimaatverandering gepaard gaat. Om de extremen goed te kunnen opvangen, is het noodzakelijk dat de waterberging goed geregeld is. Als overheid of bedrijf wilt u ook niet anders – u draagt immers de zorg voor de veiligheid en toegankelijkheid van de publieke ruimte of het terrein waar uw bedrijf gevestigd is.

Expert

GKB is expert in waterberging. Ervaren als we zijn in cultuurtechnische werken in een waterrijke omgeving, weten we welke uitdagingen de klimaatverandering meebrengt. Toenemende piekbelasting en veranderend peil vragen andere oplossingen. Extra oplossingen soms. Of zelfs om nieuwe oplossingen. Die bedenken en realiseren we graag voor u. Of het nu gaat om het aanleggen of herinrichten – we vertellen u graag hoe u het water zo goed mogelijk kunt opvangen, afvoeren en slim hergebruiken.

Vraagstuk over waterberging oplossen?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Arjan Kraaijeveld

Algemeen directeur

0180 64 29 29
info@gkbgroep.nl