Raamovereenkomst Delfland voor aanleg nieuwe waternatuur

6 december 2023

GKB heeft in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland de afgelopen jaren al meermaals mogen bijdragen aan de aanleg van duurzame waternatuur in het gebied. De raamovereenkomst voor de aanleg van nieuwe Natte Ecologische Zones die wij op 29 november tekenden, is een mooie volgende stap in de samenwerking. Als vaste aannemer voor het Hoogheemraadschap kan GKB nog effectiever meebouwen aan essentiële nieuwe natuur.

De noodzaak van waternatuur

In 2027 moet al het water voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. De aanleg van Natte Ecologische Zones (NEZ) is hierin een onmisbare schakel. Door meer ruimte te creëren voor waterplanten en vissen, wordt de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. GKB heeft inmiddels ruime ervaring in de aanleg van NEZ’s. Eerder al, werkten we in Delfland aan de NEZ Molenplas, de NEZ Coldenhovelaan en de NEZ Madestein Witte Vlek. Dat GKB ook de aankomende nieuwe zones mag gaan aanleggen is besloten op basis van de door ons voorgestelde aanpak en samenwerking, de borging van ecologische kwaliteit en het feit dat wij veilig, schoon en emissieloos kunnen werken.

Duurzaam bouwen

Hoogheemraadschap Delfland hecht sterk aan duurzaamheid. Daarbij komt dat de Raad van State heeft aangegeven dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht en heeft besloten dat deze vrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Dit betekent dat per project onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof. GKB Realisatie gebruikt duurzame materialen bij de bouw en zorgt ervoor dat de uitstoot van stikstof en fijnstof naar nul gaat. Door emissieloos te bouwen is er geen afhankelijkheid van vrijstellingen en kunnen we dus direct van start!

We zijn trots om als vaste partner aan de slag te mogen gaan en zien uit naar de aanleg van vele mooie en belangrijke nieuwe waternatuurgebieden.

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van Natte Ecologische Zones? Neem contact met ons op via  info@gkbgroep.nl voor informatie of een kennismaking.