Realisatie Natte Ecologische Zone Coldenhovelaan

Waternatuur draagt bij aan schoon, gezond water en meer biodiversiteit. Door ecologische zones aan te leggen en met elkaar te verbinden, werkt Delfland aan breed netwerk van waternatuurgebieden.

In opdracht van Hoogheemraadschap Delfland heeft GKB in de gemeente Westland en gemeente Maasdijk aan de Coldenhovelaan een nieuwe Natte Ecologische Zone (NEZ) gerealiseerd.

1100 m2 nieuwe waternatuur

In de gemeente Westland bij de kruising van de Maasdijk met de Coldenhovelaan in De Lier is een nieuw gebied van waternatuur gerealiseerd. Deze ecologische zone vormt een belangrijke schakel in het Delflandse netwerk van Natte Ecologische Zones.

GKB heeft  de aanleg van de nieuwe waternatuur verzorgd. Langs de Maasdijk is over een lengte van ongeveer 200 meter de oever van de watergang schuin afgegraven. De oevers zijn voorzien van Aqua-Flora® matten. Door een meer geleidelijke overgang van water naar land te realiseren, ontstaan er verschillende waterdiepten waar oever- en waterplanten en verschillende vissen en andere waterdieren een ideale leefomgeving vinden.

Onder de bestaande brug is er bovendien een faunapassage aangelegd, om een veilige oversteek van amfibieën naar andere gebieden mogelijk te maken. De afgegraven grond hebben we gebruikt om verderop in het een nieuwe landtong aan te leggen.

Zoals bij zoveel projecten is er ook in dit project een vertraging ontstaan door de PFAS problematiek. Gelukkig hebben we begin 2020 kunnen starten en het project met succes kunnen afronden afgelopen mei.

Klimaatkrachtig Delfland

GKB is expert in waterberging. Met onze jarenlange ervaring in cultuurtechnische werken in een waterrijke omgeving, weten we welke uitdagingen de klimaatverandering meebrengt. Duurzaamheid en klimaatadaptief werken staan bij ons altijd hoog op de agenda. We zetten ons hiervoor in op alle mogelijke fronten. Zo zijn we ook Partner van Klimaatkrachtig Delfland, een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland dat partijen en projecten verbindt en kennisuitwisseling stimuleert. Klik hier voor meer informatie over Klimaatkrachtig Delfland.

Met veel plezier hebben we met de nieuwe ecologische zone aan de Coldenhovelaan weer een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendige en duurzamere regio. Klik hier voor meer informatie over onze visie op klimaatverandering en onze ervaring met waterberging

Volg GKB groep op Linkedin om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en projecten.