Nieuwe waterparel voor Delfland

17 september 2021

Delfland werkt in het hele gebied aan schoon, gezond en levend water. Ongeveer een jaar geleden is GKB gestart met de realisatie van de Natte Ecologische Zone (NEZ) Madestein Witte Vlek in Den Haag. Afgelopen juni hebben we dit mooie extra leefgebied afgerond. De nieuwe natuur kan zich nu gaan ontwikkelen om straks een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan de waterkwaliteit en biodiversiteit.

 

De realisatie

GKB heeft natuurlijke oevers gerealiseerd, de waterplas vergroot en water- en oeverplanten geplaatst. Daarnaast hebben we een ijsvogelwand in de oever geplaatst, door een grote wortelstronk van een gekapte boom te gebruiken. Verder zijn takken van de gerooide bomen gebruikt als visbossen in het water, zodat vissen zich kunnen schuilhouden. Ook andere dieren en insecten zullen de visbossen als gezond leefgebied gaan gebruiken.

 

1000 m2 prachtige waternatuur

Het gebied was erg verruigd, dus eerst werden veel bomen en struiken weggehaald. Daarna is grond afgegraven om uiteindelijk het water hierin te kunnen laten. Het resultaat mag er zijn: Een Natte Ecologische Zone van duizend vierkante meter, zodat vissen en allerlei andere beestjes hier een mooi leefgebied kunnen hebben.

Marcel Belt (Hoogheemraadschap Delfland) en Marloes Kraaijeveld (omgevingsmanager Delfland) zijn een kijkje gaan nemen. Bekijk onderstaande video voor een eerste indruk.

 

Water Leeft

Recent is Marcel Belt met schoolkinderen van Ds. W.E. den Hertogschool gaan kijken hoe het met de ontwikkelingen van de oever, het water en de biodiversiteit is gesteld. Hiervoor hebben ze het lespakket ‘Water Leeft’ gebruikt. Dit is een leskist met schepnetten, veldmicroscopen, zoekkaarten en meer. De leskisten zijn samengesteld door Duurzaamheidscentrum De Papaver uit Delft.

Met veel plezier hebben we met de nieuwe ecologische zone in Den Haag weer een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendige en duurzamere regio. Meer weten over onze oplossingen? Lees onze visie op klimaatverandering en onze ervaring met waterberging.

 

Heeft u vragen of onze hulp nodig met een project? Neem contact met ons op. Wij helpen graag!

 

Volg GKB groep op LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en projecten.