Herinrichting centrum Den Bommel

Weg- en waterbouw

In Den Bommel, gemeente Goeree-Overflakkee, is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de leefbaarheid van het dorpscentrum. In een brede gebiedsvisie heeft verkeersruimte plaats gemaakt voor aantrekkelijke, groenere verblijfsruimte. In opdracht van de gemeente heeft GKB de herinrichting van het plein en de Voorstraat in Den Bommel verzorgd. 

Proeftuin Den Bommel

Den Bommel heeft, net als zoveel vergelijkbare dorpen, al jaren te maken met krimp en een terugname in het aantal voorzieningen. Dit was aanleiding te investeren in de leefbaarheid van de dorpskern. In nauw overleg met bewoners en belanghebbenden is er vanuit een “Proeftuin” een gebiedsvisie ontwikkeld voor herinrichting van de kern. De visie is ontwikkeld door Marlies van Diest, (link naar https://www.vandiest-ontwerp.nl/project/gebiedsvisie-den-bommel/ ). Het plan omvatte onder andere de herinrichting van het centrale plein en de Voorstraat, waar verkeersruimte plaats moest maken voor groen, voetgangers en verblijfsruimte. GKB heeft de uitvoering van deze werkzaamheden verzorgd.

De werkzaamheden

Eind mei 2020 is GKB, in opdracht van de gemeente Goeree- Overflakkee, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden volgens Bestek Herinrichting Voorstraat en plein Den Bommel. In verband met de doorlopende te verwachten parkeerdruk is het project verdeeld in drie fasen.

  • Fase 1: Tijdens de eerste fase zijn de parkeervakken langs de Kerklaan verbreed en is er een aantal nieuwe parkeervakken aangelegd.
  • Fase 2: In fase twee is gestart met de herinrichting van de zo belangrijke Voorstraat. Deze is volledig opnieuw ingericht. Er zijn geveltuintjes gerealiseerd, de bestrating is vernieuwd en er zijn nieuwe trapjes en leuningen aangebracht. Door de Voorstraat in te richten als éénrichtingsstraat en er een parkeerverbod in te stellen, is het een veel prettiger verblijfsgebied geworden.
  • Fase 3 In de derde fase is het plein aan de Molendijk aangepakt. Naast de noodzakelijke parkeerruimte is er meer plaats gemaakt voor groen en bomen. De standplaats van de bomen is door GKB voorzien van een speciale grond waar de bomen zich goed in kunnen ontwikkelen. De beplanting, waaronder het sierplantsoen en de bomen zoals Elzen, verschillende soorten Prunussen en meerstammige berken, worden de komende periode aangebracht.

In het kader van een duurzame omgang met materiaal en afval zijn alle vrijgekomen zand en basaltkeien in het project hergebruikt.

Wilt u meer weten over dit project of onze dienstverlening? Neem contact op voor meer informatie.