Grond- en waterwerken Vrouwenpolder, Barendrecht

Weg- en waterbouw

In de  komende jaren worden in de wijk Vrouwenpolder diverse  woningbouwprojecten gerealiseerd. Om een effectieve afwatering te bereiken en verzakkingen in de toekomst te voorkomen is een goede voorbelasting onmisbaar. In opdracht van de Gemeente Barendrecht heeft GKB Groep deze werkzaamheden verzorgd.

Vrouwenpolder in ontwikkeling

Voor een deel van de wijk Vrouwenpolder (Fase 5) is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Het ontwerp voor de te ontwikkelen woningen is nog in ontwikkeling en wordt door een projectontwikkelaar verder uitgewerkt. Ondertussen is er al wel gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de te realiseren openbare ruimte in de wijk.

De werkzaamheden

De afgelopen maanden heeft het team van GKB, in opdracht van gemeente Barendrecht, de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor Vrouwenpolder Fase 5. Het werk bestond uit het dempen en graven van watergangen, het aanbrengen van een voorbelasting met horizontale en verticale drainage, en het verwijderen en aanbrengen van beschoeiing.

Benieuwd naar de exacte plannen en voortgang van de ontwikkeling van Lagewei – Vrouwenpolder? Lees meer op https://www.barendrecht.nl/lagewei-vrouwenpolder