Sportbedrijf Rotterdam en Tempo 34 kiezen voor klimaatadaptieve sportvelden

3 augustus 2020

Sportbedrijf Rotterdam en Tempo 34 kiezen voor klimaatadaptieve sportvelden

 

Bij hockeyclub Tempo ’34 worden deze zomer twee nieuwe watervelden aangelegd, waarvan één voorzien van ons innovatieve WABER systeem. Naast het WABER systeem verzorgt GKB de aanleg van een extra waterberging, waarmee voldoende waterbuffer ontstaat om beide velden te kunnen beregenen.

Watervelden: een duurzaamheidsvraagstuk

Het water-kunstgrasveld is een type kunstgras dat altijd voorzien moet zijn van een laag water. Dit zorgt voor een hogere balsnelheid en een consistenter rollen van de bal. Daarnaast worden spelers bij contact met de kunstgrasmat gekoeld. Hierdoor ontstaan bij vallen geen brandwonden.

Watervelden zijn altijd voorzien van een beregeningsinstallatie. Voor en tijdens de wedstrijd wordt er altijd beregend om de kunstgrasmat nat te houden. Het merendeel van de hockeyaccommodaties gebruikt hiervoor leiding- of grondwater. Het gebruik van leidingwater voor het sproeien van een sportveld is natuurlijk verre van duurzaam. Ook grondwater is door de hoge concentraties ijzer, en de reeds onder druk staande grondwaterstand, eigenlijk geen geschikte oplossing. Om deze redenen hebben Tempo ’34 en Sportbedrijf Rotterdam gekozen voor beregening vanuit een waterbuffer.

Een combinatie van innovaties

Er worden twee nieuwe velden gerealiseerd. Voor één veld wordt gebruik gemaakt van het PUSHSUB systeem van SuperSub. Dit is een specialistisch waterveld systeem, waarbij beregening niet gebeurt via sproeiers, maar vanuit de bodem zelf. Dit zorgt voor een zeer gelijkmatige toevoeg van water.

Voor het tweede veld is gekozen voor het WABER systeem, een Water Bergend kunstgrassysteem. In dit systeem wordt regenwater binnen het complex opgevangen en gebufferd. In combinatie met een extra externe buffer, wordt er zo ruim voldoende water opgevangen om beide kunstgrasvelden duurzaam te kunnen beregenen.

Over het WABER systeem

Het WABER systeem is ontwikkelt door GKB in Barendrecht samen met de Gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta. Het werd in 2018 genomineerd voor de nationale waterinnovatieprijs.

Afhankelijk van de diepte van het toegepaste WABER systeem kan de waterberging  circa 160 liter water per m2 bevatten. Bij de aanleg van deze velden is er gekozen voor 600m3 waterberging in het veld en nog eens 110m3 meter in een externe buffer. Hiermee wordt een waterbuffer gecreëerd voor de opvang van in totaal 710.000 liter regenwater. Hiermee wordt er voldoende water opgevangen om de toekomstige watervelden voor en tijdens de wedstrijden te beregenen en beschikt de hockeyclub over een  mooie waterbuffer om – steeds vaker voorkomende – hoosbuien op te vangen.

Inmiddels zijn de waterbuffers en het WABER systeem aangelegd en kan gestart worden met de aanleg van de velden. Wilt u meer weten over dit project of ons WABER systeem? Neem contact op via info@gkbgroep.nl. Klik hier voor meer informatie over WABER.