opnieuw inrichten Tinbergenplantoen Papendrecht

In opdracht van de Gemeente Papendrecht heeft GKB Realisatie B.V. het Tinbergenplantsoen opnieuw ingericht. In overleg met omwonenden is herinrichtingsplan ontstaan voor het eiland. Het doel van het plan was dat er een natuurvriendelijke omgeving ontstaat. Door het inplanten van diversen nieuwe bomen en het inzaaien van wilde bloemenmengsels wordt er een plek gecreëerd waar vogels en insecten zich de komende jaren kunnen gaan nestelen.

In september 2018 is het eiland feestelijk geopend in het bijzijn van de omwonenden en wethouders van de Gemeente Papendrecht.