Vissenbossen gemaakt en geplaatst in de Delftse Schie

19 mei 2020

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben wij een aantal Vissenbossen gemaakt en geplaatst in de Delftse Schie. Deze Vissenbossen zijn geplaatst bij de Kandelaarsbrug, Oostpoortbrug en de Sijtwendebrug. De gaaskooi met daarin aangebracht verschillende maten wilgenhout geplaatst op palen in het water van de Delftse Schie vormen de Vissenbossen. Deze ‘bossen’ zorgen voor paaiplaatsen, rust- en schuilgelegenheid voor de vissen en andere waterdieren. Doordat het allerlei dieren aantrekt die in of met het water leven, biedt het ook voedsel voor de verschillende dieren.De Vissenbossen zijn ook de stapstenen naar de waardevolle zijwateren zoals de Delflandse polders. Ook zal de visstand in het waterlichaam zelf op termijn verbeteren. Specifiek voor de Schie/Vliet is een het bieden van leefomgeving voor glasaal, spiering en driedoornige stekelbaars een doelstelling, dit zijn vissoorten die van de zee naar zoetwater trekken om zich voort te planten. Via speciale vispassages in de gemalen kunnen zij van de zee naar het zoete water komen.