Succesvolle audit van de veiligheidsladder

24 februari 2023

Op maandag 13 en dinsdag 14 februari heeft bij GKB de audit van de veiligheidsladder plaatsgevonden. De medewerkers hebben de auditoren enthousiast ontvangen en de audit is positief afgesloten. Er kwamen mooie voorbeelden naar voren over bewust veilig werken, alsook een paar verbeterpunten.

De auditoren hebben de volgende projecten bezocht:

  • De Blijde Wei in Rotterdam – bouw van nachtverblijf voor het pluimvee
  • Lage Bergse Bos
  • Wilgenrijk in Maassluis

Een kleine greep uit de bevindingen;

Wat er goed gaat

De auditoren waren zeer positief over de recente opleiding interactieve veiligheid (zie vorig nieuwsbericht) en over onze aandacht voor een goede verhouding tussen werkplezier en een goede en veilige uitvoering. Ook het melden van onveilige situaties, handelingen of bijna ongevallen en de snelle terugkoppeling naar de melder werd als positief beoordeeld. ‘Op de werkvloer is goed merkbaar dat veiligheid een belangrijk thema is’, alsdus de auditoren.

Verbeterpunten

We kregen ook een aantal waardevolle tips voor verdere verbeteringen mee. Zo werd er in het rapport geadviseerd om ook onderaannemers en inleenkrachten meer mee te nemen in gewenst gedrag op het vlak van veiligheid en gezondheid. Verder kregen we als tip mee om goede veiligheidsideeën en initiatieven (meer) te etaleren en om gebruik te maken van ervaringen en voorbeelden uit de branche om de veiligheidscultuur nog verder te verbeteren.

Conclusies waar we trots op zijn en tips waar we zeker verder mee aan de slag gaan! We bedanken onze medewerkers voor hun enthousiaste medewerking en inzet.