Realisatie nieuwe brug in snelfietsroute Den Haag- Leidschenveen

Bruggen Kunstwerken

Om fietsverkeer te bevorderen worden er op diverse plekken zogenoemde ‘snelfietsroutes aangelegd, hoogwaardige fietsroutes die voor goede fietsverbindingen zorgen tussen stadscentra, woon- en werklocaties. In september 2020 heeft GKB in opdracht van FiberCore Europe een brug vervangen op de route “Binnenstad- Leideschenveen”. Bij de realisatie van de nieuwe brug is er veel aandacht besteed aan de aanleg van een geleidelijke overgang. Zo kan er nu comfortabel en op snelheid door worden gefietst!

Snelfietsroute zonder obstakels

Snelfietsroutes zijn hoogwaardige fietsroutes die zorgen voor goede fietsverbindingen tussen stadscentra, woongebieden, werklocaties en andere belangrijke bestemmingen. De routes liggen veelal voor het grootste gedeelte buiten de bebouwde kom, maar sluiten ook goed aan op hoogwaardige stedelijke hoofdfietsroutes.
De provincie Zuid-Holland heeft verschillende snelfietsroutes aangelegd, waaronder de route vanuit centrum Den Haag naar Leidschenveen. Hierbij wordt gezocht naar snelle en comfortabele routes met zo min mogelijk vertragende obstakels. Een oude brug in het Schrepelpad voldeed niet aan de hoge eisen en moest worden vervangen.