Peilbeheer d.m.v. stuwen

Weg- en waterbouw Kunstwerken Staalwerk

Peilbeheer d.m.v. stuwen

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta hebben wij circa 40 stuwen binnen het beheersgebied vervangen of ingrijpend gerenoveerd. In het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta zijn in de periode van de ruilverkaveling in het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw een groot aantal stuwen geplaatst. Hiervan verkeerde  een aanzienlijk aantal in een slechte tot zeer slechte staat.  Door de opdrachtgever is een inventarisatie gemaakt en zijn er circa 40 stuwen aangewezen die vervangen of gerenoveerd moeten worden. Veel van de te vervangen of te renoveren stuwen liggen op diverse locaties in het gebied Voorne Putten (circa 28 stuwen). Daarnaast liggen er enkele in de Hoeksche Waard (5 stuwen), Eiland van Dordrecht (3 stuwen), IJsselmonde (2 stuwen) en Goeree-Overflakkee (1 stuw). Binnen dit contract zijn de stuwen ontworpen, berekend en geplaatst aan de hand van de gestelde eisen.