Afvoertracé Pijnackerse Vaart Oost

Weg- en waterbouw

Afvoertracé Pijnackerse Vaart Oost

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben wij een gedeelte van een extra afvoerverbinding in de polder van Pijnacker gerealiseerd. Deze afvoerverbinding is gerealiseerd door het aan één zijde verbreden van een bestaande watergang over een lengte van ca. 4 km. Hierbij is tevens een Natuurvriendelijke Oever (NVO) gerealiseerd welke is ingeplant en ingezaaid.

Doordat de bestaande watergang is verbreed zijn twee nieuwe betonnen landbouwbruggen en een aantal nieuwe duikerverbindingen gerealiseerd. Daarnaast is bij de bestaande bruggen in de afvoerverbinding oeverbescherming aangebracht.