Participatie gemeente Zuidplas

Groenonderhoud Boomverzorging Moordrecht Gemeente Zuidplas 2017-2020

Van 2017 tot en met 2020 gaat GKB Realisatie bv uit Barendrecht het integraal onderhoud van de buitenruimte uitvoeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het onderhoud betreft het openbaar groen, de bomen, het gazon, de watergangen, de bermen en de onkruidbestrijding op de verharding. De werkzaamheden worden verricht binnen en buiten de bebouwde kom.

Familiebedrijf
GKB Realisatie bv is een familiebedrijf wat in 1946 is opgericht. Inmiddels is de leiding in handen van de 3e generatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel bij GKB. Een onderdeel hiervan is de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Promen.

Burgerparticipatie
GKB Realisatie bv wil het onderhoud samen met de bewoners uitvoeren. Hiervoor worden de komende jaren diverse activiteiten opgezet. Te denken valt aan het adopteren van groen of een straatonderhoudsmiddag. Ook het meelopen met een inspectieronde door bewoners wordt georganiseerd.

Verantwoording activiteiten