Nieuw Park Slobbengors als ‘balkon aan de Merwede’

Nieuw Park Slobbengors als ‘balkon aan de Merwede’

 

Aan de oevers van de Merwede in Papendrecht is het prachtige Park Slobbengors gerealiseerd. Het gebied, dat sportvelden omvatte en het nieuwe hoofdkantoor van Fokker herbergt, is aangesloten op bestaande groenstructuren en ingericht tot aantrekkelijk verblijfsgebied voor alle bewoners van Papendrecht. GKB realisatie verzorgde, in opdracht van de Gemeente Papendrecht, de groenaanleg.

 Een Groen-blauw netwerk

De aanleg van het vernieuwde Park Slobbengors maakt onderdeel uit van de beoogde realisatie van een ‘groen-blauw netwerk’ in gemeente Papendrecht. Eén van de belangrijkste elementen in het netwerk is ‘een krachtige rivier als frontlijn’. De rivier met de dijk, de achterlanden, de wielen, de kwelsloten, is één van de meest beeldbepalende en landschapsvormende elementen in Papendrecht. Slobbengors maakt ook onderdeel uit van deze zone. Het park is prachtig gelegen aan de rivier, maar in de huidige situatie wordt die positie onvoldoende benut. Slobbengors moet een balkon zijn aan de Merwede.

De herinrichting van het gebied omvatte de aanleg van een nieuwe wandelroute, het doortrekken van bestaande groenstructuren en het realiseren van aantrekkelijke, groene verblijfsplekken. Er is gewerkt met gebiedseigen beplanting, nieuwe waterpartijen en natuurvriendelijke oevers.

Groenaanleg Slobbengors

In 2019 is GKB Realisatie gestart met de werkzaamheden in Papendrecht. GKB heeft de aanleg van het nieuwe park verzorgd, van grond- ,cultuurwerk en asfalteringswerkzaamheden, tot zaaiwerk, het planten van bomen en (water)beplanting. Er zijn verschillende nieuwe wandelpaden en trapelementen in het gebied opgenomen en nieuwe waterpartijen met natuurlijke oevers aangelegd. De parkbanken zijn door GKB Staalbouw speciaal voor het project geproduceerd.

Met het vernieuwde Park Slobbengors is gemeente Papendrecht een aantrekkelijk recreatiegebied rijker. Een park dat mens én natuur de ruimte geeft. 

Wilt u meer weten over dit project of de diensten van GKB op het gebied van cultuurwerken en parken? Klik hier (https://www.gkbgroep.nl/specialismen/cultuurwerken-en-parken/) of neem contact met ons op.