Luxe verblijf met blije flamingo’s in Diergaarde Blijdorp

Cultuurwerken en parken

Luxe verblijf met blije flamingo’s in Diergaarde Blijdorp

Het flamingoverblijf in Diergaarde Blijdorp is volledig vernieuwd. Op 21 mei vond de officiële opening plaats.
De flamingo’s in Blijdorp worden niet gekortwiekt om te voorkomen dat de vogels vliegend het verblijf kunnen verlaten is er een netconstructie over het verblijf geplaatst. De middenpaal van de netconstructie is door GKB geleverd en geplaatst. Het verblijf is voorzien van een grofmazig net wat zorgt voor goede zichtlijnen en is landschappelijk ingericht. Er is een waterpartij, een broedpoel en een grasgebied gerealiseerd. GKB heeft zich met name gericht op de cultuurtechnische werken en de verdere verfraaiing om het nieuwe onderkomen een mooie uitstraling te geven.

Waterpartij

GKB heeft om de ronde lijnen van het oorspronkelijke tuinontwerp van het Rijksmonument terug te laten keren een rondlopende damwand geplaatst. De vijver van het verblijf is gebaggerd en verder uitgegraven. In het water is een strandje gemaakt waar de flamingo’s kunnen rondlopen en verblijven. Het water loopt geleidelijk over naar een dieper gedeelte. Voor het eerst kun je de flamingo’s nu echt zien zwemmen.

Broedpoel

De diervriendelijke netconstructie zorgt ervoor dat vossen, reigers en meeuwen geen toegang meer hebben tot het verblijf en eventuele eieren of jongen. Ook kunnen de nieuwe flamingo’s en toekomstige jongen nu niet meer wegvliegen. De hoop is dat de dieren zich veilig genoeg voelen om te gaan nestelen in hun nieuwe broedpoel.

Grasgebied

In het verblijf zijn bomen aangebracht na het toepassen van grondverbetering en het leggen van graszoden. De flamingovolière is omzoomd met fraaie groene borders en grote linden-, beuken- en berkenbomen. Bezoekers kunnen langs en door de volière wandelen.

 

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem contact op via info@gkbgroep.nl.