integraal plan Kralingseplas

Cultuurwerken en parken

In de Kralingseplas in Rotterdam hebben wij diverse onderdelen gerealiseerd van het integraal plan Kralingseplas. Vanaf 2010 zijn wij bezig geweest met het verontdiepen van de oevers. Er zijn 2 vlonders en een brug gerealiseerd. Rondom de vlonders hebben wij vegetatievelden aangelegd met behulp van boomstronken.  Op deze manier loopt de vlonder na verloop van tijd door de begroeiing heen. Aan de buitenzijde van één vlonder is een aanlegsteiger gecreëerd voor de pleziervaart in de plas.