Bomen rooien, snoeien en planten

Boomverzorging

Bomen rooien, snoeien en planten

In de gemeente Barendrecht hebben wij een groot aantal bomen langs de Middeldijk gerooid. De gemeente Barendrecht heeft alle bomen langs de Middeldijk meerdere keren laten inspecteren. Samen met het actiecomité Barendrecht Kappen vond overleg plaats met twee boomdeskundigen. Op basis van het mediationrapport dat hieruit rolde zijn oude bomen verwijderd en nieuwe bomen aangeplant. Er is door de gemeente gekozen voor een duurzaam herstructureringsbeleid van het groen op de dijken van Barendrecht.