Duurzame aanpak blauwalg recreatiegebied Delftse Hout

Cultuurwerken en parken

Duurzame aanpak blauwalg recreatiegebied Delftse Hout

Blauwalg vormde al jaren een terugkerend probleem in de populaire recreatieplas Delftse Hout. Het Hoogheemraadschap van Delftland en de gemeente Midden Delftland schakelde GKB in voor de uitvoer van een reeks natuurvriendelijke ingrepen om blauwalg effectief, op de lange termijn, te bestrijden.  

Een structurele aanpak van blauwalg

Delftse hout is een populair recreatiegebied in het noordoosten van Delft met naast de zwemplas ook een hertenkamp, een kinderboerderij, een strand en een camping. De afgelopen jaren zorgde terugkerende problemen met blauwalg in het water er meermaals voor dat de plas moest worden afgesloten voor zwemmers. Als noodoplossing werd het water incidenteel behandeld met een waterstofperoxide-verdunning, een noodzakelijk kwaad. Het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Delft zijn in november 2018 gestart met de ontwikkeling van een structurele, lange termijn  aanpak van de blauwalg. GKB voerde het omvangrijke plan uit. De aanpassingen aan o.a. waterloop, oevers en beplanting moeten de ecologische balans in het gebied herstellen en de kans op blauwalg in de toekomst  structureel doen afnemen. 

Herstel van ecologisch evenwicht

GKB heeft een breed pakket aan werkzaamheden uitgevoerd in het gebied. Zo zijn er zogenoemde NEZ-maatregelen (Natuurlijke Ecologische Zones) genomen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De bomen langs de watergangen zijn verwijderd, waardoor er minder blad in het water beland en meer zonlicht het water bereikt. Het hout van deze verwijderde bomen is gebruikt om aantrekkelijke schuil- en paaiplaatsen voor waterdieren te creëren en de verwijderde bomen zijn gecompenseerd door in andere delen van het park nieuwe bomen te planten. Diverse duikers zijn vervangen door bruggen om de doorstroming van het water te verbeteren.

Met deze brede aanpak kan blauwalg structureel en duurzaam worden bestreden. De ‘nieuwe natuur’ heeft nu wat tijd nodig om zich te ontwikkelen, maar het gaat de goede kant op. Met veel plezier hebben we een bijdrage geleverd aan een het waardevolle Delftse Hout. We hopen dat vele toekomstige generaties van het mooie gebied en het schone water kunnen genieten!

Wilt u op de hoogte blijven van onze andere activiteiten? Volg GKB dan op LinkedIn. (https://www.linkedin.com/company/gkbgroep)