Deltanatuurgebied De Korendijkse Slikken hersteld en heropend

31 oktober 2019

Vorige week vond de feestelijke opening plaats van de Korendijkse Slikken, één van de bijzondere deltanatuurgebieden aan het Haringvliet. In opdracht van Natuurmonumenten heeft GKB diverse werkzaamheden in het natuurgebied uitgevoerd om de natuur weer in contact te brengen met het water. Ingrepen met als doel het gebied te optimaliseren voor de unieke flora en fauna én voor de natuurliefhebbende bezoeker!

 

Ruimte voor water
Om de kenmerkende deltanatuur te behouden en te versterken wilde Natuurmonumenten het gebied weer meer in contact laten komen met water: vernatting.
GKB Visie heeft met veel plezier de  planvoorbereiding verzorgd voor enkele werkzaamheden in het gebied. We hebben de inmetingen van kreken, paden en kades uitgevoerd, alsmede het tekenwerk (voor de benodigde dwarsprofielen), het maken van een grondbalans en het opstellen van de directieraming.
Het resultaat van de werkzaamheden is een aantal ingrepen (vernatting van het noordelijke rietveld, hernieuwde aanleg van watervoerende kreken, duikers met terugslagklep en erosievoorzieningen langs het Spui) die het gebied langer nat houden en zo bijdragen aan verbeterde omstandigheden creëren voor de typische flora en fauna van de deltanatuur.

Beleef het “einde van de wereld-gevoel”

Beleving voor de bezoeker
Om te kunnen genieten van al dit moois is er een nieuw verhoogd wandelpad aangelegd. Er is in het gebied ook een kijkhut (‘de Zeemol’) die een fantastisch panorama-breed zicht bied op de levendige, slikkige oevers van het gebied.

 

Lees meer over het project op de website van Natuurmonumenten: “Beleef het ‘einde van de wereld-gevoel’ in de vernieuwde Korendijkse Slikken”