Realisatie natuurvriendelijke oever te Maasdijk

16 oktober 2019

GKB heeft in Maasdijk een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. De oever maakt onderdeel uit van een initiatief van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap Delfland om een grotere ‘natte ecologische zone’ aan te leggen. Met het planten van een eerste boom door de Westlandse wethouders Cobie Gardien en Leen Snijders, hoogheemraad Marcel Belt (Hoogheemraadschap van Delfland) en Eric in ’t Veld (projectdirecteur Honderdland Ontwikkelings Combinatie) werd afgelopen week het nieuwe stukje natuur overgedragen en symbolisch geopend.

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, waardoor planten en dieren alle ruimte krijgen en een rijk en gevarieerd leven kan ontstaan. Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit en is beter voor de biodiversiteit. Natuurvriendelijke oevers zijn bovendien vaak een broedplaats en dieren vinden er beschutting.

“de nog kwetsbare oever wordt tegen ganzen beschermd door linten “

GKB Groep beschikt over kennis van-, en ervaring met groene, natuurvriendelijke oevers en is in het gebied van Hoogheemraadschap Delftland actief in de aanleg van nieuwe stukken oever. Zoals op de foto te zien wordt de nog kwetsbare, net aangelegde oever tegen ganzen beschermd door middel van gespannen linten. Zo krijgt de nieuwe natuur wat tijd om zich rustig te ontwikkelen.

‘Natte ecologische zone’ op Honderdland in Maasdijk
De nieuw ontwikkelde natte ecologische zone op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk is een project van de gemeente Westland, Honderdland OntwikkelingsCombinatie en Hoogheemraadschap Delfland. Het maakt onderdeel uit van een gezamenlijke inzet voor schoon en gezond water. Het betreft een gebied van een halve hectare groot waar door middel van natuurvriendelijke oevers, vispassages, paaiplaatsen en drijfbladzones de ecologie en de biodiversiteit in en om het water een stevige impuls krijgen.

“de ecologische zone draagt ook voor de mens bij aan de uitstraling en beleving van het gebied”

Naast een vernieuwd leefgebied voor planten en dieren draagt de ecologische zone natuurlijk ook voor de mens bij aan de uitstraling en beleving van het gebied. Op woensdag 9 oktober werd het gebied symbolisch overgedragen en geopend. Een eerste boom werd geplant door Marcel Belt, Hoogheemraad bij Delfland, de wethouders Cobie Gardien en Leen Snijders van Gemeente Westland en de projectdirecteur van HOC, Eric in ’t Veld.

GKB Groep heeft met veel plezier de aanleg verzorgd en zal tenminste de komende drie jaar met aandacht zorg dragen voor het onderhoud van het gebied.
We zijn trots op een mooi stukje nieuwe natuur.

Meer weten?
Bekijk het videoverslag van WOS hier
Lees het artikel op ad.nl
Lees het nieuwsbericht van Hoogheemraadschap Delfland