Klimaatadaptieve buitenruimte in Zuid-Beijerland

28 mei 2024

Dit voorjaar is GKB in opdracht van de Gemeente Hoeksche Waard gestart met de herinrichting en verduurzaming van de Johan Berkstraat en Jacob Pauwstraat in Zuid-Beijerland. De omgeving wordt klimaatadaptief gemaakt met o.a. een wadi, nieuwe waterpasserende bestrating in de rijweg en de parkeerplaatsen en een waterbuffering onder de verharding. Het project is gestart met een gastles op de naastgelegen school OBS De Eendragt, waarbij ook de leerlingen zelf de handen goed uit de mouwen staken!

Klimaatbestendige buitenruimte

Om de omgeving beter bestand te maken tegen steeds extremere weersomstandigheden, van hitte tot stortregen, is besloten de omgeving van de Johan Berkstraat in Zuid Beijerland (Gemeente Hoeksche Waard) volledig te verduurzamen. GKB realiseert hier een schoonwaterriool, een infiltratiedrainage systeem en een grote wadi. Rondom de bomen wordt grondverbetering toegepast. De verharding wordt vernieuwd, waarbij er onder de bestrating een waterbuffering wordt aangelegd om het water langzaam af te voeren bij regenbuien. Waterpasserende verharding in de rijbaan en parkeerplaatsen zorgen ervoor dat regenwater effectief weg kan zakken naar de waterbuffering.

Verkoeling & biodiversiteit

In de Johan Berkstraat staan 2 scholen. Op het tussengelegen grasveld wordt een plantvak aangelegd. Volgend plantseizoen brengt GKB hier vaste beplanting aan, om de biodiversiteit in de omgeving te bevorderen. Omdat de beoogde bomen en heesters pas volgend plantseizoen geplant kunnen worden, is er gekozen om in de tussentijd een eenjarig bloemenmengsel in te zaaien. Deze eenjarige bloemen zorgen er ook deze zomer al voor dat de biodiversiteit toeneemt en vlinders, bijen en andere insecten een voedingsbodem hebben in de buurt.

Iedereen doet mee

GKB heeft samen met de Gemeente Hoeksche Waard een gastles georganiseerd voor een klas van basisschool de Eendragt. De gastles ging over het inzaaien van gras, over verschillende soorten grassen en kruiden en over het belang van verschillende soorten voor de biodiversiteit.  Na afloop van de gastles hebben de kinderen zelf de handen uit de mouwen gestoken en het toekomstige heestervak ingezaaid met het éénjarige bloemenmengsel. Nu is het wachten op de bloemenzee!

Als bedankje kregen de leerlingen een cadeauverpakking bloemenzaad, een regenmeter en een blocnote gemaakt van bermgras mee. Zo kunnen ze ook thuis zelf aan de slag met de biodiversiteit.

Eind dit najaar wordt de definitieve beplanting aangebracht en verwachten we het project af te ronden. We zijn trots een bijdrage te kunnen leveren aan het klimaatbestendig maken van onze regio. Op naar de volgende buurt!

Lees hier meer over onze specialisatie op het gebied van klimaatverandering of neem contact met ons op via info@gkbgroep.nl.