GKB Bewust Veilig

26 maart 2024

Bij duurzaam ondernemen hoort óók: zuinig met je mensen omgaan. Daarom is de aandacht voor veiligheid verankerd in onze bedrijfscultuur. Op woensdag 27 maart 2024 namen we dan ook met veel plezier deel aan de “Bewust Veilig-dag 2024”!

Bewust Veilig Dag

De Bewust Veilig-dag is een initiatief van brancheverenigingen Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. De dag is in het leven geroepen om veilig en gezond werken te stimuleren en zo het aantal ongevallen op het werk terug te dringen. Dit jaar vond alweer de 8e editie plaats, waarbij een recordaantal  van meer dan 700 bedrijven heeft deelgenomen.

Veilig werken en de LMRA

Ieder deelnemend bedrijf bepaalt zelf hoe het deze dag invulling geeft, als veiligheid op het werk maar centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hele jaar door bewust veilig werken, maar binnen GKB hebben we er voor gekozen onze medewerkers op deze woensdagochtend een ‘live’ Toolbox aan te bieden, met als thema: Bewust Veilig Werken en de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). De ochtendbijeenkomst, verzorgd door directeur Arjan Kraaijeveld, werd goed bezocht door collega’s en onderaannemers. Alle deelnemers kregen een unieke GKB “Bouwhelm” mee, als smakelijke reminder om veiligheid goed in gedachte te houden.

We hopen met een leuke en leerzame ochtendbijeenkomst als start van de dag het bewustzijn en de aandacht voor veiligheid op de werkvloer weer extra onder de aandacht te hebben gebracht bij ons team. Zodat we samen – veilig en wel – nog veel mooie projecten kunnen realiseren!

Bezoek voor meer informatie over de Bewust Veilig Dag: bewustveilig.com
Klik hier voor meer informatie & certificaten m.b.t. het veiligheidsbeleid binnen GKB.