GKB Bedrijfsschool 2.0 ‘op stoom’

16 december 2020

In september 2020 startte de tweede lichting van de GKB bedrijfsschool in samenwerking met het Hoornbeeck college. Na het eerste half jaar van deze nieuwe editie staan we er goed voor. Met een boordevol praktijkprogramma en een enthousiaste groep leerlingen lijkt het weer een mooi leerjaar te worden. Ondertussen heeft, met het behalen van de MBO 4 titel, ook de laatste leerling van onze eerste lichting zijn opleiding met succes afgerond.

 

Voor een snelle opstart van onze eigen praktijkopleiding werd er tijdens de eerste lichting van de bedrijfsschool samengewerkt met particuliere opleider Essenzo Business School. Afgelopen september zetten we een volgende stap richting het reguliere onderwijs, door de bedrijfsschool onder te brengen bij het Hoornbeeck college.

“de leerlingen krijgen les met de voeten in de klei”

Met het opgebouwde lesprogramma als stevig fundament is er de afgelopen maanden verder doorgebouwd en aangescherpt. De opleiding is opgebouwd uit exacte theorievakken, gegeven door de collega’s van het Hoornbeeck, en uit praktijklessen met GKB identiteit. Deze laatste worden verzorgd door Benno Hofman. Het afgelopen semester zijn de leerlingen onder anderen onderwezen op het vlak van landmeten, bruggen en het inrichten van een werkterrein. Voor een les over bodemkunde en soorten grondstoffen is er een bezoek gebracht aan Grondbank IJsselmonde. Kortom, leren met de voeten in de klei.

 

Afronding eerste lichting

Terwijl er met het Hoornbeeck college hard wordt gewerkt aan een mooie nieuwe lichting, was het ook voor de eerste lichting nog een feestelijke maand. Marnix, een cursist van de eerste lichting, behaalde afgelopen zomer al zijn MBO niveau 3 examen. De afgelopen tijd rondde hij ook de laatste niveau 4 vakken “Het werk realiseren” en “De uitvoering bewaken” succesvol af. Met zijn diploma-uitreiking afgelopen vrijdag 11 december is de laatste leerling van GKB Bedrijfsschool 1.0 klaar om aan de slag te gaan en zit de klus voor Essenzo er nu echt op.

 

GKB wil Teus de Jong en Marinus van Kooij van Essenzo nogmaals heel hartelijk bedanken voor de bijzonder prettige en op maat verzorgde samenwerking. Essenzo Business School heeft een onmisbare bijdrage geleverd aan de realisatie van de GKB Bedrijfsschool en een basis neergezet waar we de komende jaren op voort kunnen bouwen!

 

Meer weten over onze praktijkopleiding? Lees hier het artikel “Bedrijfsopleiding passend bij innoverend bedrijf” dat Stad en Groen erover publiceerde.