Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen Zuid Holland – van restmateriaal tot grondstof.

22 mei 2023

GKB is altijd op zoek naar mogelijkheden tot innovatie en verduurzaming. Binnen het vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen kunnen we met gelijkgestemden uit de hele provincie écht iets in beweging brengen. Afgelopen maand ontvingen we een groot gezelschap van vernieuwers voor een inspirerende meeting. En we zijn nog niet klaar.

Over het netwerk

In 2020 initieerde de provincie Zuid-Holland de start van het ‘Vernieuwers Netwerk Natuurlijke Reststromen’. Doel van het project was het slimmer gebruiken van de vele reststromen uit het openbaar groenbeheer. Om te onderzoeken of materialen die tot dan toe op de composthoop of de brandstapel belandden, ook op een slimmere en meer circulaire toepassingen hergebruikt zouden kunnen worden. Nu, 3 jaar later is het netwerk is nu een groeiende en bloeiende community, die kennis deelt en samen al meerdere mooie initiatieven heeft weten te realiseren.

We zoeken mensen met ideeën, innovaties.

Voor GKB is het netwerk dé plek voor het uitwisselen en verzamelen van kansrijke, innovatieve ideeën. Ideeën die onze branche én omgeving beter en duurzamer maken. De oprichting van ‘Rotterdams Hout’, is een mooi voorbeeld van een duurzaam initiatief dat is voortgekomen uit een circulair ketenproject waar we aan meewerkten. Een samenwerking met Gemeente Rotterdam, Rotterdam Circulair, Gemeente Rotterdam Stadsbeheer, Rotterdam inclusief en Buurman Rotterdam waarbij gekapte stadsbomen worden verwerkt tot herbruikbaar stadshout en bijzondere producten. De Mulchmachine, die we in samenwerking met de Gemeente Rotterdam ontwikkelden is een ander voorbeeld van een innovatie die zorgt voor een afname van (ongebruikte) reststromen.

We zijn nog lang niet klaar.

We zien nog veel ruimte voor verbetering. In de ontwikkeling van nieuwe projecten en producten, maar ook in een verbetering van de processen. Zo zou het mooi zijn als ook aanbestedingsprocedures zouden worden aangepakt, waarbij wordt gekeken naar parameters en functiecriteria die écht kloppen. En waar bij inventieve oplossingen de werkelijke duurzame opbrengst meetelt.

De bijeenkomsten van het vernieuwersnetwerk vormen een fantastische katalysator. We hopen samen nog veel moois te kunnen realiseren en staan altijd open voor samenwerking.

Wilt u meer weten over het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen? Bezoek de website natuurlijkereststromen.nl of neem contact met ons op via info@gkbgroep.nl.