Waterverbinding Ankie Verbeek Ohrlaan

Weg- en waterbouw

Waterverbinding Ankie Verbeek Ohrlaan

Om de waterkwaliteit van de Bergse Plassen te verbeteren wordt bij de Ankie Verbeek Ohrlaan een betonnen hangduiker met een inwendige maat van 2 x 1,5 meter gerealiseerd. Zowel duikerelementen als de gehele fundatie worden geprefabriceerd om een zo kort mogelijke doorlooptijd te verkrijgen. Een 3 meter brede kantelstuw wordt toegepast om het waterpeil te reguleren.

Het project is verkregen doormiddel van Best Value Procurement (BVP) ofwel prestatie-inkoop. Door middel van een uitgebreide selectieprocedure is de inschrijver die de meeste waarde aan de opdrachtgever biedt gekozen. Een goed idee van GKB heeft opdrachtgever bewogen het project te gunnen.