Vervangen CNA Looslaanbrug Rotterdam

Bruggen Staalwerk

Vervangen CNA Looslaanbrug Rotterdam 

In opdracht van gemeente Rotterdam is de brug aan de CNA Looslaan te Rotterdam vervangen. De oude brugconstructie is vervangen door een stalenbrugconstructie met een composiet dek op een betonnen fundering. GKB heeft de enginering en realisatie van de brug uitgevoerd. De gehele staalconstructie is door GKB in eigen beheer ontwikkeld.