Valondergronden speeltuin “het Westen”

Valondergronden speeltuin “het Westen”

Tijdens het reguliere onderhoud aan speeltuinen “het Westen” zijn de valondergronden

vernieuwd. In verband met de veiligheid wordt aan valondergronden de uiterste zorg

besteed. Voor deze valondergronden zijn de zogeheten pin chips gebruikt.