Uitbaggeren watergangen

Baggerwerken

Uitbaggeren watergangen

Het uitbaggeren van watergangen is noodzakelijk om de afvoercapaciteit van het water te garanderen. Tevens komt het baggeren ten goede aan de waterkwaliteit. GKB Realisatie verzorgt graag het totaalonderhoud van uw watergangen.