uitbaggeren van de Schie

Baggerwerken

uitbaggeren van de Schie

In januari 2011 hebben wij de Schie in Schiedam uitgebaggerd. Wij hebben voor dit project een kraan ingezet. De kraan is op een ponton vastgebonden met stalen kabels. De baggerspecie is met een binnenvaartschip afgevoerd.