Samenwerking Yulius onderwijs; Heer Bokel College Rotterdam

Cultuurwerken en parken Groenonderhoud

Het team van het Heer Bokel College wil leerlingen met veelal internaliserende problematiek in een veilige en passende leeromgeving voorbereiden op een geschikte plek in het regulier, middelbaar of hoger onderwijs en in de maatschappij in algemene zin. Hierin wordt de leerling zo individueel als nodig en mogelijk is, begeleid. Wij bereiden onze leerlingen voor op een maatschappij waarin samenwerken centraal staat. Op professioneel niveau werken wij samen met elkaar als team, met ouders, regulier onderwijs, Koers VO, diverse gemeenten, Yulius-locaties en andere hulpverleners of behandelaren. Dit maakt dat wij kwaliteit en innovatie kunnen blijven waarborgen, op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg.

Het Heer Bokel College van Yulius onderwijs aan de Heer Bokelweg in Rotterdam beschikt over een “stenen schoolplein”In het kader van tegel eruit plant erin heeft biologie docent Jurrian den Hartog contact gezocht met GKB. Het plan van Jurrian was samen met de leerlingen een schoolplein aan te leggen met ruimte voor educatie, vergroenen van de omgeving en het aanleggen van een moestuin.
De werkzaamheden aan het schoolplein zijn door de leerlingen van het Heer Bokel College met ondersteuning van GKB uitgevoerd. GKB heeft hiervoor kennis, materiaal en materieel beschikbaar gesteld.