Rioolvervanging Emelissedijk Rotterdam

Weg- en waterbouw

Rioolvervanging Emelissedijk Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben wij het riool aan de Emelissedijk vernieuwd. De bestaande verharding en inrichtingselementen en riool zijn verwijderd. Het oude gecombineerde rioolstelsel is vervangen door een gescheiden rioolstelsel van beton en PVC welke ook is aangesloten in de bestaande zijstraten. Alle elementen verhardingen en inrichtingselementen zijn vernieuwd conform de nieuw standaard eisen van de gemeente Rotterdam.

In het aankomende plantseizoen worden er nieuwe bomen en beplanting aangebracht