renovatie sluis Bergse en Broekseverlaat

Kunstwerken Weg- en waterbouw

De sluis Bergse en Broekseverlaat te Rotterdam is door ons geheel gerenoveerd.