Reconstructie en herinrichting diverse straten Nieuw Lekkerland

Weg- en waterbouw

Reconstructie en herinrichting diverse straten Nieuw Lekkerland

Voor Gemeente Molenwaard heeft GKB Realisatie de reconstructie en herinrichting van diversen straten in Nieuw-Lekkerland uitgevoerd. Dit was nodig omdat er veel zetting in het gebied is waardoor riool en verharding in de loop der jaren erg verzakt zijn. De werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen het verwijderen van de bestaande inrichting en wegen, het verwijderen van het oude riool. Het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel, het toepassen van Yali-bims in de rioolsleuf, het ophogen van de wegen met lava, het opnieuw inrichten van openbare ruimte, en het aanbrengen van verhardingen.

Het werk was opgedeeld in 2 percelen, beide percelen is door GKB Realisatie aangenomen en uitgevoerd.