Inrichting Noordrand Albrandswaard

Bruggen Cultuurwerken en parken

Inrichting Noordrand Albrandswaard

In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ) is in het Albrandswaardse deel van de wijk Carnisselande-Portland,  een groene zone ingericht. Er zijn wandelpaden aangelegd en brugverbindingen gemaakt. Ook is de beplanting aangebracht, deze zorgt voor een groene buffer tussen de rijksweg A15 en de woonwijken. Een deel van de Noordrand is ingericht als speelgelegenheid voor de kinderen