inrichten Spinozapark

Cultuurwerken en parken

Inrichten Spinozapark

In het Spinozapark in Rotterdam heeft  GKB een deel van het park opnieuw ingericht. De werkzaamheden bestonden uit het graven van nieuwe watergangen en het aanleggen van riolering, groenstroken en paden. Ook het aanleggen van een onderheide betonconstructie en een fontein behoorde tot de werkzaamheden.