Houten beschoeiingen Kralingseplas

Beschoeiing

Houten beschoeiingen 

Aan de Kralingse Plas te Roterdam hebben wij houten beschoeiingen geplaatst. De houten beschoeiingen zijn op een bepaalde afstand uit de bestaande oever half onder water gedrukt. De vrijgekomen ruimte tussen de bestaande oever en de nieuwe beschoeiingen is aangevuld met baggerspecie. Door de beschoeiing half onder water te drukken en aan te vullen met baggerspecie wordt het effect van een natuurvriendelijke oever gecreëerd.