GKB realiseert duurzame binnentuinen voor zorgcentrum Maartenshof

Cultuurwerken en parken

In opdracht van woningcorporatie Stadlander heeft GKB Groep de binnentuinen van woonzorgcentrum Maartenshof heringericht volgens de principes van verduuzamingsmethodiek NL Terreinlabel. Circulatiteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en welzijn vormden de basis voor deze milieu- én mensvriendelijke tuinen.

Van wens naar realisatie

Voor de vernieuwing van de binnentuinen van woonzorgcentrum Maartenshof (Sint Maartensdijk, Zeeland) schakelde opdrachtgever stichting Stadlander Johan van Putten, van Beheer in Ontwikkeling in. Als adviseur duurzame buitenruimte en NL Terreinlabel expert begeleidde hij het proces van ontwerp en aanbesteding tot en met realisatie. GKB maakte voor de aanbesteding op basis van de bestaande tekeningen en de aangeleverde richtlijnen een geoptimaliseerd ontwerp. In een integraal plan van aanpak hebben we de indicatoren op het gebied van ontwerp en materialisatie, bodem en water, biodiversiteit, energie en klimaatbestendigheid, relatie mens en omgeving en borging in het project verankert.

Verduurzaming concreet gemaakt

NL Terreinlabel is een methodiek om duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk te maken. Door de indicatoren van NL Terreinlabel worden ambities concreet en wordt progressie aantoonbaar. Deze methodiek kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen en schoolpleinen.

Omdat deze principes bij GKB al jaren de leidraad vormen is het een methodiek die ons van nature past.

Zes samenhangende hoofdthema’s, bestaande uit 27 subthema’s vormen de basis van het systeem. Gedacht moet worden aan zaken als circulariteit, bodemverbetering, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Maar ook zaken als mobiliteit, gezondheid, financiering en onderhoud. Bij GKB vormen deze principes al jaren een leidraad in álle projecten. Het is dan ook een methodiek die ons van nature past.

Groene transformatie

Een greep uit de activiteiten: Verhardingen zijn verwijderd en deels hergebruikt of vervangen door klimaatbestendiger halfverharding. Bij de werkzaamheden is een groot deel van het vrijgekomen materiaal hergebruikt. In het project zelf, of elders. Gerooide bomen uit de regio zijn gebruikt om een schaak/dam tafel te maken, die in de patio is geplaatst en bij activiteiten wordt gebruikt door het team en de bewoners. In de eerste binnentuin is wat hoogteverschil aangebracht en een wadi gerealiseerd met daaronder een grindkoffer die als hemelwaterberging voor het perceel fungeert. Alle aangebrachte verlichting in de tuinen is ledverlichting en ook in de beplanting is bewust gekozen. Bij de plantkeuze is veel aandacht besteed aan de biodiversiteit en de beplanting is geleverd door duurzame kwekerij Greenlife XL by M. van den Oever.

Het resultaat is een tuin die goed is voor de mens én de natuur.

Zoals dat gaat bij tuinen, ze zijn nooit helemaal af. Na de oplevering is het gehele project door GKB in onderhoud genomen. Daarnaast worden in het najaar nog de bestaande privacy schermen vervangen door groene schermen en wordt de pergola in de patio voorzien van klimplanten.

Op de hoogte blijven? Volg GKB Groep op LinkedIn.