De Blauwe Verbinding

Bruggen Cultuurwerken en parken

In opdracht van de natuur en recreatieschap IJsselmonde hebben de vervolgfase  van De Blauwe Verbinding aangelegd. Deze fase bestond uit het graven van watergangen, aanleg van fiets- en wandelpaden en het bouwen van bruggen. De Blauwe verbinding is een bijzondere waterverbinding tussen de Zuidpolder in Barendrecht,  het toekomstige landschapspark het Buytenland in Albrandswaard en het Zuiderpark in Rotterdam. Het gaat om een recreatieve bevaarbare route die ook zorgt voor schoon water in het gebied en het Zuiderpark. Tevens  functioneert de Blauwe Verbinding als waterberging én legt een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden.