beschoeiing van boomstammen

Beschoeiing

beschoeiing van boomstammen Kralingseplas

GKB heeft een beschoeiing van boomstammen toegepast waarbij de natuurlijke uitstraling blijft behouden. Bij een beschoeiing van boomstammen, worden de boomstammen als palen verwerkt in de stammen. Hierdoor de natuurlijke uitstraling worden gerealiseerd.