Baggeren Haven Gemeente Ridderkerk

Baggerwerken

In opdracht van de Gemeente Ridderkerk heeft GKB in de haven van Ridderkerk baggerwerkzaamheden uitgevoerd.
Ook de advisering en engineering zijn door GKB uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gestart op 19 april en vrijdag 12 mei afgerond.
Door de beperkte ruimte in de jachthavens heeft GKB passend materieel zoals een baggerschuifboot, een kleine duwboot met duwbakken en een Waterking ingezet. Het vrijgekomen baggerslib is door middel van Binnenvaartschepen naar de plaats van verwerking gebracht.