Verwijderen Japanse Duizendknoop

13 juli 2018

De Japanse Duizendknoop is één van de meest invasieve exoten. De plant verdringt inheemse soorten en is zeer moeilijk permanent weg te krijgen. Doordat uit een enkele knoop weer een nieuwe plant kan groeien is het van belang dat het verwijderen zorgvuldig gebeurt. Vandaag heeft GKB een geslaagde proef uitgevoerd. Daarbij is de duizendknoop met een aangepaste maaikorf bovengronds verwijderd. De Japanse Duizenknoop wordt hiermee niet volledig verwijderd maar op een zorgvuldige manier beheerst.