Nieuwbouw Augustapolder BREEAM-NL

3 december 2015

Begin December zal een start gemaakt worden met het bouwen van ons nieuwe pand aan de Augustapolder te Barendrecht. Vanwege de toename van onze werkzaamheden is ons pand aan de Middelweg te klein geworden om ons werk efficiënt uit te voeren.

In het nieuwe pand aan de Augustapolder willen we de activiteiten van staalwerk & machines onderbrengen. We maken zo in het huidige pand meer ruimte voor het onderhoud van het machinepark.

Na een moeizame start vanwege het faillissement van de geselecteerde bouwer pakken wij als GKB Realisatie bv zelf de bouw van het pand op en verwachten een bouwtijd van ongeveer een 8 maanden.

Als familiebedrijf hebben we de visie dat we het bedrijf ook in de volgende generatie voort willen zetten. Dit houdt voor ons in dat we toekomstbestendig willen bouwen. Hiervoor zetten we de certificering in volgens BREEAM-NL. Bij BREEAM-NL worden 5 treden onderscheiden, waarbij wij op de trede ‘Outstanding’ in willen zetten. Dit is de hoogste trede binnen de BREEAM-NL certificering. Binnen het bestemmingsplan is de eis het pand te bouwen onder de eis van GPR 7.5, maar gezien onze duurzaamheidsambitie hebben we een hogere schaal gekozen. BREEAM-NL certificering is opgebouwd uit een scala aan eisen welke samen leiden tot een score van punten. Het ontwerp van het pand en de getroffen maatregelen geven een score van meer als 85 % van de punten, welke goed is voor de hoogste trede.

Onderdelen van de duurzaamheidsambitie zijn:
1. Gezondheid en comfort
2. Energieneutraal gebouw
3. Hergebruik water
4. Terreininrichting met aandacht voor ecologie
5. Materiaal gebruik gewogen naar afkomst
6. Milieubewust bouwproces
7. Meerwaarde aanbrengen voor gebruik
8. Onderhoudskosten beperken

Komende maanden zullen we u middels deze speciaal ingerichte projectsite op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de vorderingen van het werk en de specificaties van de inzet van duurzaamheid.