Herinrichting Oude Plein Kruiningen

Startdatum:eind september 2017 Einddatum:eind februari 2018

In opdracht van de gemeente Reimerswaal hopen wij vanaf eind September te starten met de uitvoeringswerkzaamheden voor het project “Herinrichting Oude Plein te Kruiningen”.

In de voorgaande periode hebben we een ontwerp voor dit plein opgesteld. Onderstaande afbeelding geeft een indruk van de te realiseren nieuwe situatie.

In hoofdzaak omvat dit project het realiseren van een nieuwe parkeerplaats voor bezoekers en medewerkers van de gemeente Reimerswaal. Het ontwerp voorziet in ca. 90 parkeerplaatsen waarvan 4 mindervalide parkeerplaatsen. Het parkeerterrein wordt ingericht met diverse beplantingsvakken en bomen. De bestaande lichtmasten worden vervangen en het bordes rondom het gemeente huis krijgt een nieuwe uitstraling.

Het klimaat verandert. Dit blijkt o.a. uit de hevige regenbuien waarbij in zeer korte tijd veel regen valt. Om wateroverlast te voorkomen na hevige regenbuien wordt een hemelwaterberging gerealiseerd. Deze hemelwaterberging wordt gerealiseerd onder de bestrating van het parkeerterrein. Hemelwater stroomt via de voegen tussen te bestrating en via putten de waterberging in. Wanneer de berging vol zit stroomt het water in zeer kleine hoeveelheden naar het riool. De waterberging heeft een maximale waterinhoud van 288m3. Dit betekend dat, wanneer in 1 uur 50mm regen valt, al dit hemelwater geborgen wordt in de hemelwaterberging. Overbelasting van het riool en wateroverlast op straat wordt hiermee voorkomen.

Planning en Uitvoering

Eind september 2017 starten we met de uitvoering van het project. We verdelen het werk in 3 fasen. In onderstaande beschrijven we in het kort per fase de uit te voeren werkzaamheden.

Fase 1: Realisatie parkeerplaats t.h.v. entree gemeentehuis

Fase 2: Realisatie overige parkeerplaats tussen entree gemeentehuis en Meidam

Fase 3: Nieuwe inrichting van een deel van de Brouwerijstraat. Aanbrengen beplanting en overige

inrichtingselementen.

Naar verwachting zijn we eind februari 2018 klaar met de uitvoeringswerkzaamheden. Wanneer grote planningswijzigingen optreden zullen wij u hierover tijdig informeren.

Actueel nieuws