Nieuwbouw GKB Staalwerk & Machines

Startdatum:December 2015 Einddatum:Augustus 2016

Nieuwbouw GKB Staalwerk & Machines Barendrecht

Eind 2015 is er gestart met het bouwen van ons nieuwe pand aan de Augustapolder te Barendrecht. Vanwege de toename van onze werkzaamheden is ons pand aan de Middelweg te klein geworden om ons werk efficiënt uit te voeren.

In het nieuwe pand aan de Augustapolder willen we de activiteiten van GKB Staalwerk & Machines onderbrengen. In het huidige pand krijgen wij door deze verplaatsing meer ruimte voor het onderhoud van het machinepark.

Na een moeizame start vanwege het faillissement van de geselecteerde bouwer hebben wij als GKB Realisatie bv zelf de bouw van het pand opgepakt en verwachten wij een bouwtijd van ongeveer een 8 maanden.

Als familiebedrijf hebben we de visie dat we het bedrijf ook in de volgende generatie voort willen zetten. Dit houdt voor ons in dat we toekomstbestendig willen bouwen. Hiervoor zetten we de certificering in volgens BREEAM-NL

Komende maanden zullen we u middels deze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de vorderingen van de nieuwbouw en de specificaties van de inzet van duurzaamheid.

Actueel nieuws

NIEUWBOUWPAND OPGELEVERD!

9 juli 2016

Vrijdag 1 juli 2016 is ons nieuwbouwpand opgeleverd. Na de oplevering hebben alle personeelsleden van GKB de gelegenheid gekregen om het pand te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje. De komende weken worden de openstaande puntjes afgehandeld en wij verwachten het pand in voor Augustus in gebruik te nemen.

Rond 1 augustus zullen de stukken ingediend worden voor BREEAM OUTSTANDING.
De buitenruimte van het nieuwbouwpand is ingericht volgens het NL Greenlabel niveau A

Wij geven een speciale brochure uit over ons nieuwbouwpand. U kunt deze aanvragen door een mailtje te sturen naarinfo@gkbgroep.nl Zodra de brochure gedrukt is zullen wij deze naar u versturen.

Onze buren aan de Augustapolder hebben wij per brief geïnformeerd. De onderstaande quote uit de reactie van buurman Cazdak willen wij u niet onthouden:
“Het was de afgelopen periode goed levendig in onze straat, maar als collega-bouwbedrijf weten wij hier wel mee om te gaan en hebben wij hier uiteraard begrip voor. Wij hebben dan ook zeker geen klachten, het feit dat de straat regelmatig is geveegd waarderen wij ten zeerste en geeft naar onze mening aan hoe GKB aan haar omgeving denkt.”

Ontwerpcertificaat BREEAM-NL gehaald!

22 april 2016

De ambitie om ons nieuwbouwpand duurzaam te bouwen, gecertificeerd volgens Breeam Outstanding, lijkt na het behalen van het ontwerpcertificaat haalbaar.

In Nederland heeft GKB als eerste het ontwerpcertificaat Breeam Outstanding voor bedrijfspanden behaald volgens de nieuwste normering (2014).

Wij gaan voor een energieneutraal pand maar ook voor een energieneutraal proces van onze bedrijfsactiviteiten.

Deze ambitie hebben we kunnen behalen door alle kansen, met betrekking tot het gebruik van duurzame middelen, toe te passen zoals:

  • Verlichting middels LED met een opwekking van energie door zonnepanelen
  • Verwarming middels aardwarmte ondersteund met PCM`s
  • Materiaal gebruik volgens de best beschikbare techniek
  • Hoge isolatiewaardes gecombineerd meet een hoge kierdichtheid
  • Witte dakbedekking om de warmtelast te verminderen
  • Hergebruik van regenwater in de toiletgroepen en het bevochtigen van de groene gevel
  • Toepassen van Bamboe-elementen zoals traptreden en wandbekleding
  • Duurzame materialen toepassen in de buitenruimte
  • Groen om het pand met een oog voor biodiversiteit en fauna voorzieningen

Met een enthousiast team van specialisten en installateurs wordt nu gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen zoals in het ontwerpcertificaat opgenomen en parallel alle gegevens en bewijslasten verzameld om in september het uitvoeringscertificaat te verkrijgen.

Contouren loods zichtbaar

19 februari 2016

De bouw van de loods is begonnen.

Betonwerk kantoor wordt geplaatst

2 februari 2016

De betonnen elementen van het kantoorgedeelte worden geplaatst.

Eerste paal nieuwbouw geslagen!

15 december 2015

Deze week is de eerste paal van ons nieuwbouwpand aan de Augustapolder in Barendrecht geslagen. De oplevering wordt nog voor de bouwvak 2016 verwacht.

Bouwen volgens BREEAM-NL

11 december 2015

GKB Vastgoed BV realiseert aan de Augustapolder 13 te Barendrecht een nieuw kantoor en bedrijfshal ten behoeve van gebruiker GKB staalwerk&machines. De nieuwe locatie wordt gebruikt voor de productie van metalen kunstwerken en onderhoudsmachines voor de gebouwde omgeving.

GKB Vastgoed is een familiebedrijf, waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijke positie inneemt. Onderdeel daarvan is Duurzaam investeren in gebouwen. GKB ambieert een score BREEAM Outstanding en is bereid daarvoor extra investeringen te doen.

Bouwen volgens BREEAM-NL - wat houd het in

1 december 2015

Als familiebedrijf hebben we de visie dat we het bedrijf ook in de volgende generatie voort willen zetten. Dit houdt voor ons in dat we toekomstbestendig willen bouwen. Hiervoor zetten we de certificering in volgens BREEAM-NL. Bij BREEAM-NL worden 5 treden onderscheiden, waarbij wij op de trede ‘Outstanding’ in willen zetten. Dit is de hoogste trede binnen de BREEAM-NL certificering. Binnen het bestemmingsplan is de eis het pand te bouwen onder de eis van GPR 7.5, maar gezien onze duurzaamheidsambitie hebben we een hogere schaal gekozen. BREEAM-NL certificering is opgebouwd uit een scala aan eisen welke samen leiden tot een score van punten. Het ontwerp van het pand en de getroffen maatregelen geven een score van meer als 85 % van de punten, welke goed is voor de hoogste trede.

Onderdelen van de duurzaamheidsambitie zijn:
1. Gezondheid en comfort
2. Energieneutraal gebouw
3. Hergebruik water
4. Terreininrichting met aandacht voor ecologie
5. Materiaal gebruik gewogen naar afkomst
6. Milieubewust bouwproces
7. Meerwaarde aanbrengen voor gebruik
8. Onderhoudskosten beperken

Meer informatie?

Neem contact op met Arjan Kraaijeveld.

Arjan Kraaijeveld

Algemeen directeur

0180 64 29 29
info@gkbgroep.nl